Ferry Siginjai

Day Time Route
Monday 07.00 Jepara – Karimun
Tuesday 07.00 Karimun – Jepara
Wednesday 07.00 Jepara – Karimun
Thursday 07.00 Karimun – Jepara
Friday 07.00 Setiap 2 minggu
Saturday 07.00 Jepara – Karimun
Sunday 07.00 Karimun – Jepara

 

KMC Bahari

Day Time Route
Monday 09.00 Jepara – Karimun
Tuesday 09.00 Jepara – Karimun
Friday 09.00 Jepara – Karimun
Saturday 10.00 Jepara – Karimun
Monday 12.00 Karimun – Jepara
Wednesday 11.00 Karimun – Jepara
Saturday 07.00 Karimun – Jepara
Sunday 11.00 Karimun – Jepara

Kartini Express

Day Time Route
Saturday 08.00 Semarang – Karimun
Sunday 12.00 Karimun – Semarang